1С Бухгалтерія

Орієнтовний навчально-тематичний план

курсу «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК»

Розділ, тема

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.  Ключові характеристики програмного продукту «1С. Бухгалтерія для України»

1

1

2.  Налаштування облікової політики підприємства

1

1

3. Облік грошових коштів

3

2

1

4.  Облік взаєморозрахунків

4

3

1

5. Облік операцій у валюті

2

1

1

6. Облік запасів

2

1

1

7. Облік основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів

3

2

1

8. Облік власного капіталу

1

1

9. Облік праці та заробітної плати

3

2

1

10. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

2

1

1

11. Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами

2

1

1

12. Облік доходів і витрат в 1С

2

1

1

13. Оподаткування в Україні

2

1

1

14. Фінансова звітність

2

1

1

15. Всього:

30

17

13

По закінченні курсу слухач повинен:

Знати:

 • ключові характеристики;
 • формування в 1С прибуткових та видаткових касових ордерів;
 • облікові механізми;
 • облік запасів в 1С;
 • взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті;
 • облік ПДВ в 1С.

Вміти:

 • працювати в 1С: Бухгалтерія 8.2 не гірше, ніж Ви це робили в 1С: Підприємство 7.7;
 • настроювати програму 1С: Бухгалтерія 8.2 під потреби свого підприємства;
 • вести за допомогою програми 1С: Бухгалтерія 8.2 бухгалтерський і податковий облік;
 • автоматизовано складати всі види звітності за допомогою програми 1С: Бухгалтерія 8.2;
 • відображати всі господарські операції підприємства в програмі 1С: Бухгалтерія 8.2;
 • розраховувати заробітну плату в програмі 1С: Бухгалтерія 8.2;
 • вести автоматизований складський облік та облік основних засобів в програмі 1С: Бухгалтерія 8.2.

 

Online заявка

Записывайтесь к нам на тренинг