Бухгалтерський і податковий облік

Орієнтовний навчально-тематичний план

курсу «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК» 

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теорія

Практика

 1.  
Теоретичні основи бухгалтерського обліку

6

4

2

 1.  
Бухгалтерський та податковий облік в Україні

3

2

1

 1.  
Облікова політика підприємництва

1

1

 1.  
Податок на додану вартість

4

3

1

 1.  
Облік власного і позикового капіталу

1

1

 1.  
Облік основних засобів (ос) та інших необоротних мат. активів (ІНМА)

2

1

1

 1.  
Облік нематеріальних активів 

1

1

 1.  
Облік розрахунків з оплати праці

4

2

2

 1.  
Облік грошових коштів.

    1.Організація, облік і документальне оформлення операцій за безготівковими розрахунками.

    2.Організація, облік і документальне оформлення операцій з готівковими коштами

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

2

 1.  
Облік запасів

3

2

1

 1.  
Облік розрахунків

3

2

1

 1.  
Доходи

1

1

 1.  
Витрати. Розрахунок собівартості

3

2

1

 1.  
Фінансовий результат і прибуток

4

2

2

 1.  
Звітність в Україні

6

4

2

 1.  
Усього:

46

30

16

По закінченні курсу слухач повинен:

знати:

 •  бухгалтерський облік та його завдання;
 •  класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку;
 • будова бухгалтерського балансу;
 • класифікацію рахунків;
 • форми ведення бухгалтерського обліку;
 • законодавчу базу;
 • суть ПДВ;
 • поняття “нематеріального активу”.

Online заявка

Записывайтесь к нам на тренинг