Діловодство та документознавство

Орієнтовний навчально-тематичний план

курсу «ДІЛОВОДСТВО ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО»

з урахуванням останніх змін в законодавстві

з/п

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1.

Вступне заняття

2

2

2.

Загальні офіційні документи

2

2

3.

Спеціалізована документація

16

8

8

4.

Ділове листування

8

4

4

5.

Підсумкове заняття

2

2

 

Всього:

30

18

12

 

По закінченні курсу слухач має:

Знати:

 • методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації діловодства;
 • структуру та функції канцелярії;
 • вимоги до складання та оформлення службових документів;
 • види службових документів, призначення та склад їх реквізитів;
 • види та призначення службових листів; стиль та лексику службових листів. Порядок адресування, датування, узгодження, підписання та відправки листів;
 • загальні правила організації документообігу;
 • систему організації контролю за виконанням документів;
 • порядок складання номенклатури справ, підготовки їх до подальшого зберігання та використання.

Вміти:

 • складати організаційно-розпорядчі документи: положення, статут, інструкцію, штатний розклад, наказ, лист, протокол, акт, доповідну та пояснювальну записку, довідку та інші;
 • реєструвати службові документи та організовувати проходження документопотоків за інстанціями;
 • ставити документи на контроль та зняти з контролю виконані, скласти номенклатуру справ та підготувати документи для подальшого зберігання та використання.

Online заявка

Записывайтесь к нам на тренинг