Internet-маркетинг

Орієнтовний навчально-тематичний план

курсу «INTERNET-МАРКЕТИНГ».

Реальний дохід у віртуальному світі

Назва теми

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

 

Основи Internet-маркетингу. Internet-бізнес: цілі та концепції.

2

 

2

 

 

2.

 

 

Досвід застосування систем електронної комерції у світі та в Україні. Законодавча база України щодо врегулювання Internet-бізнесу.

 

2

 

 

2

  

 

 

3.

 

Грошові розрахунки в мережі, платіжні системи.

2

 

2

 

 

4.

 Internet-банкінг.

4

2

2

5.

Проведення маркетингових досліджень в Internet.

6

2

4

6.

 

Реклама в мережі. Методи просування (SMM і SEO).

6

 

2

 

4

 

7.

 

Соціальні мережі як ефективний інструмент

4

 

2

 

2

 

8.

Проведення рекламної компанії.

6

2

4

9.

 

 

Моніторинг та оцінка ефективності рекламної компанії.

E-mail мapкетінг

 

4

 

 

4

 

 

 

10.

 

 Internet-магазин: принцип роботи, основні вимоги, показники ефективності, види систем управління.

 

6

 

 

6

 

11.

Розробка та розміщення Internet-магазину.

Залік

 

2

 

 

2

12.

Всього:

44

20

24

По закінченні курсу слухач повинен:

Знати:

• принципи функціонування Internet-економіки;

• цілі та концепцію Internet-бізнесу;

• законодавчу базу України щодо врегулювання Internet-бізнесу;

• види платіжних систем, Internet-банкінг.

Вміти:

• аналізувати вихідні дані, необхідні для проведення ефективної рекламної Internet-компанії;

• складати портрет споживача продукції і визначати склад цільової аудиторії;

• планувати та оцінювати ефективність Internet-бізнесу;

• проводити конкурентну розвідку;

• використовувати основні методи просування товару / послуг в Internet;

• ефективно використовувати соціальні мережі для збільшення продажів (створення і брендування, реклама в соціальній мережі і т.д.);

• проектувати Web-документ і розробляти шаблон для корпоративного e-mail листа;

• розробляти Internet-магазин;

• використовувати сучасні інформаційні технології для ведення успішного Internet-бізнесу.

.

Online заявка

Записывайтесь к нам на тренинг