Офіс-менеджер

Орієнтовний навчально-тематичний план

курсу «ОФІС-МЕНЕДЖЕР»

 

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теорія

Практика

1. Організація робочого місця секретаря

2

2

2. Основи менеджменту

10

8

2

3. Діловодство

–         документація в управлінській діяльності;

–         правила складання та оформлення ділових листів;

 

 

20

 

 

14

 

 

 

6

4. Етика и психологія бізнесу

8

6

2

5. Усього:

40

30

10

По закінченні курсу слухач повинен:

Знати:

основні групи документів в управлінській діяльності;

• основні положення документознавства;

• класифікацію та групи документів;

• складові процеси управління;

• різновиди підприємницьких ідей;

• етику ділового спілкування.

Вміти:

складати документи різного типу;

• організовувати робочий час;

• розв’язувати конфлікти;

• працювати з інформацією;

• планувати робочий процес;

• готуватися до наради на професійному рівні.

 

Online заявка

Записывайтесь к нам на тренинг