Основи Internet технологій

Орієнтовний навчально-тематичний план

курсу “ОСНОВИ INTERNET-ТЕХНОЛОГІЙ”

З глобальною мережею на Ти

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теорія

Практика

1.

 

Internet і Intranet. Основи побудови та функціонування Internet.

 1

 1

 

 

 

2.

 

Система адресації та ідентифікації комп’ютерів. Принципи функціонування World Wide Web.

2

2

3.

 

 

Інструментальні засоби пошуку інформаційних ресурсів (пошукові системи): принципи роботи, відмінності. Огляд браузерів.

 

3

 

1

 

2

 

4.

Електронна пошта і засоби ділового спілкування.

4

1

3

5.

Питання безпеки та захисту інформації. Віруси. Антивірусні програми.

2

1

1

 

6.

Контроль отриманих знань

2

2

7.

Усього:

14

6

8

По закінченні курсу слухач повинен:

Знати:

• відмінності Internet від Intranet;

• принципи роботи пошукових систем;

• будова, принципи роботи вірусів і рекомендації щодо захисту інформації.

Вміти:

• працювати з браузерами: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome;

• працювати з пошуковими системами Yandex і Google;

• застосовувати програмні продукти для ділового спілкування (ICQ, Skype та ін);

• розпізнавати віруси, захищати інформацію, працювати з антивірусними програмами.

 

Online заявка

Записывайтесь к нам на тренинг