Управління конфліктом

Орієнтовний навчально-тематичний план

курсу «УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ»

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теорія

Практика

1. Структура и динаміка конфлікту

2

2

2. Види конфліктів

2

2

3. Теоретичні проблеми управління конфліктним процесом

2

2

4. Поведінка учасників конфлікту

4

2

2

5. Аналіз та діагностика конфліктних ситуацій

4

1

3

6. Діяльність конфліктолога при вирішенні конфліктів

2

1

1

7. Організація сумісного прийняття рішення

2

2

8. «Медіація» як метод рішення конфлікту

2

1

1

9. Усього:

20

11

9

 

По закінченні курсу слухач повинен:

Знати:

структуру конфлікту;

• різновиди конфлікту;

• причини виникнення конфлікту;

• метод вирішення конфлікту «Медіація».

Вміти:

розуміти причину конфлікту;

• виходити з конфліктних ситуацій;

• конструктивно вирішувати конфлікт;

• приймати спільні рішення;

• аналізувати конфліктні ситуації;

• застосовувати на практиці метод «Медіація».

 

Online заявка

Записывайтесь к нам на тренинг