Успішний бізнес

Орієнтовний навчально-тематичний план

курсу «УСПІШНИЙ БІЗНЕС»

або як грамотно почати свою справу 

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теорія

Практика

1.

Введення в підприємництво.

4

4

2.

Управління малим підприємством.

8

6

2

3.

Кадровий менеджмент.

4

3

1

4.

Маркетинг

10

8

2

5.

Юридичні аспекти підприємницької діяльності

18

     14

4

6.

Фінансове управління.

16

 

13

3

7.

Планування бізнесу як стрижневий елемент процесу управління малим підприємством

8

4

4

8.

Розробка бізнес-плану.

6

6

9.

Усього:

74

52

22

По закінченні курсу слухач повинен:

знати:

• хто такий підприємець, його завдання та функції;

• принципи управління персоналом;

• роль, цілі і завдання маркетингу;

• основні законодавчі документи в галузі підприємницької діяльності;

• документацію приватного підприємця.

вміти:

• генерувати і оцінювати бізнес-ідею;

• приймати правильні рішення;

• підбирати та мотивувати персонал;

• проводити маркетингові дослідження;

• «приймати» представників органів державного нагляду (контролю);

• вести власний бізнес;

• аналізувати фінансову діяльність підприємства;

• розробляти бізнес-план.

 

Online заявка

Записывайтесь к нам на тренинг