Бухгалтерський і податковий облік

Навчальний курсу «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК» 

0
Загальна тривалість курсу в годинах
0
Теоретичних лекцій, семінарів, дискусій і майстер-класів
0
Годин практичних завдань

Після годин практики та навчання:

Слухач курсу має

Знати

бухгалтерський облік та його завдання;

класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку;

будова бухгалтерського балансу;

класифікацію рахунків;

форми ведення бухгалтерського обліку;

законодавчу базу;

суть ПДВ;

поняття “нематеріального активу”.

Вміти

Бажаєте навчатись?

Індивідуальне навчання

5100

Групове навчання

2940