Інформація про Миколаївський Регіональний Центр Підтримки Бізнесу

Ми – незалежна організація, що успішно працює у галузі підтримки підприємництва, інвестицій та регіонального економічного розвитку, починаючи з 1998 року. Місією організації є всестороння підтримка становлення та розвитку приватного підприємництва в Україні на основі міжнародних бізнес-стандартів, а до пріоритетних завдань, що ставить перед собою Центр відносяться:

  • Підтримка сектору малого та середнього бізнесу шляхом надання високоякісних консалтингових, інформаційних та тренінгових послуг.
  • Формування та розвиток сучасної інфраструктури підтримки підприємництва, малого та середнього бізнесу.
  • Всебічне використання досягнень та найкращого світового досвіду в сприянні приватному бізнесу і міжнародному співробітництву.
  • Розвиток ринкових відносин та регіональної економіки шляхом створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестицій.
  • Розробка та втілення регіональної політики розвитку підприємництва, аналітична підтримка регіональних та місцевих програм розвитку малого та середнього бізнесу.
 

Миколаївський Регіональний Центр Підтримки Бізнесу (МРЦПБ) був заснований у квітні 1998 року за участю фахівців Чорноморського філіалу Міжнародного інституту ринкових відносин та підприємництва як незалежна та неурядова організація.

З 1998 по 1999 рік на протязі всього періоду проекту розвитку підприємництва Центр був офіційним представництвом консалтингової компанії Development Alternatives, Inc (DAI).

У 2000 році Центр спільно з міжнародною консалтинговою групою KPMG / Barents Group і USAID бере участь у проекті «Українські підприємства: шлях до успіху» («Ukrainian business: roads to success»), в рамках якого був розроблений курс «Сільгоспвиробникам – нові знання» з навчання сільських підприємців та фермерів.

В цьому ж році з метою стимулювання молоді до започаткування власної справи, само зайнятості було реалізовано власну розробку центу – програму «Молодіжне підприємництво».

У період з 2000 по 2001 рік МРЦПБ, будучи учасником проектів з розвитку малого та середнього бізнесу «Tacis Project SM EUK 9701» та «SMEUK 9701 EXT», МРЦПБ став регіональним партнером в Миколаївській області.

В 2001 році МРЦПБ разом з іншими 30 співзасновниками створив Українську Асоціацію Центрів Підтримки Підприємництва (УАЦПБ) – загальнонаціональне об’єднання незалежних професійних організацій з усіх областей України, що спеціалізується в області інформаційних, консалтингових, навчальних та науково-дослідних послуг для малого та середнього бізнесу. Метою УАЦПБ полягає у постійному поліпшенні якості бізнес-послуг, орієнтованих на розвиток бізнесу в Україні, та у професійному зростанні членських організацій, підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності.

В 2005 році центр став базовою організацією в Україні проекту транскордонного співробітництва України та ЄС «CrossBo – PAN-EUROPEAN BUSINESS CO-OPERATION SCHEMES IN THE FRAMEWORK OF ENLARGEMENT, що реалізовувався з метою налагодження ділових зв’язків між підприємствами країн ЄС, країн партнерів та України у визначених кластерах (донор – програма TACIS (ЄС), партнери – Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу та Stiftelsen Europa Institutet Sweden (Швеція).

Центр є провідною організацією в Миколаївській області щодо забезпечення підтримки та розвитку підприємництва. Фахівцями Центру розроблені Регіональна програма розвитку підприємництва в Миколаївській області на 1999-2000 роки, міська програма розвитку малого бізнесу на 2001-2002 роки, цілий ряд цільових проектів і програм у цій сфері.

Починаючи з 1998 року ТОВ «Центр підтримки бізнесу» є постійним учасником і співвиконавцем програм підтримки підприємництва.

Починаючи з 2014 року Миколаївський Регіональний Центр Підтримки Бізнесу започаткував та координує Регіональну Платформу Підтримки Бізнесу, створену з метою підтримки громадсько значимих проектів та ініціатив підприємців, створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності, сприяння професійній мобільності та підтримки професійних кадрів. Завдяки Регіональній Платформі Підтримки Бізнесу діє Мережа дистанційних консультаційних центрів (МДКЦ), що надає послуги онлайн-консультування, які здійснюються в режимі відео-конференцій в програмному забезпечення Skype.

Починаючи з 2011 року Миколаївський Регіональний Центр Підтримки Бізнесу приймає участь у експертно-громадській раді при виконавчому комітеті Миколаївської ради, з 2012 року – працює у складі групи з розробки стратегії сталого розвитку міста Миколаєва, а з 2014 року приймає участь у роботі комітету економічного розвитку Миколаївської області.

В якості успішного результату EU-UNDP Community Based Approach to Local Development Project в кожному районі нашої області наразі працюють District Community Resource Centers, зацікавлені в отриманні нової інформації для місцевих малих та середніх підприємств, фермерів, кооперативів, розвитку нових комерційних зв’язків, підтримки місцевої економіки та громад на шляху до зростання. Успішна реалізація проекту дає можливість Центру Підтримки Бізнесу поширювати інформацію для підтримку малого і середнього бізнесу в сільських районах Миколаївської області.

Підтримка становлення та розвитку приватного підприємництва в Миколаївській області та Україні загалом – пріоритет, який ставить перед собою Миколаївський Регіональний Центр Підтримки Бізнесу. Саме тому, з метою поширення інформації про розвиток малого та середнього бізнесу в Миколаївській області, ведеться постійна співпраця з телекомпаніями, радіостанціями, інтернет-виданнями та друкованими ЗМІ.