Діловодство та документознавство

Навчальний курсу «УСПІШНИЙ БІЗНЕС» або як грамотно почати свою справу.

0
Загальна тривалість курсу в годинах
0
Теоретичних лекцій, семінарів, дискусій і майстер-класів
0
Годин практичних завдань

Після годин практики та навчання:

Слухач курсу має

Знати

методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації діловодства;

структуру та функції канцелярії;

вимоги до складання та оформлення службових документів;

види службових документів, призначення та склад їх реквізитів;

види та призначення службових листів; стиль та лексику службових листів. Порядок адресування, датування, узгодження, підписання та відправки листів;

загальні правила організації документообігу;

систему організації контролю за виконанням документів;

порядок складання номенклатури справ, підготовки їх до подальшого зберігання та використання.

Вміти

складати організаційно-розпорядчі документи: положення, статут, інструкцію, штатний розклад, наказ, лист, протокол, акт, доповідну та пояснювальну записку, довідку та інші;

реєструвати службові документи та організовувати проходження документопотоків за інстанціями;

ставити документи на контроль та зняти з контролю виконані, скласти номенклатуру справ та підготувати документи для подальшого зберігання та використання.

Бажаєте навчатись?

Індивідуальне навчання

2950

Групове навчання

1870