Комплексна програма “Розвиток персоналу”

Комплексна програма “Розвиток персоналу”
0
Загальна тривалість курсу в годинах
0
Теоретичних лекцій, семінарів, дискусій і майстер-класів
0
Годин практичних завдань

Після годин практики та навчання:

Слухач курсу має

Знати

хто такий підприємець, його завдання та функції;

принципи управління персоналом;

роль, цілі і завдання маркетингу;

основні законодавчі документи в галузі підприємницької діяльності;

документацію приватного підприємця.

Вміти

генерувати і оцінювати бізнес-ідею;

приймати правильні рішення;

підбирати та мотивувати персонал;

проводити маркетингові дослідження;

«приймати» представників органів державного нагляду (контролю);

вести власний бізнес;

аналізувати фінансову діяльність підприємства;

розробляти бізнес-план.

Бажаєте навчатись?

Групове навчання

3840