Офіс-менеджер

Навчальний курсу «ОФІС-МЕНЕДЖЕР»

0
Загальна тривалість курсу в годинах
0
Теоретичних лекцій, семінарів, дискусій і майстер-класів
0
Годин практичних завдань

Після годин практики та навчання:

Слухач курсу має

Знати

 основні групи документів в управлінській діяльності;

основні положення документознавства;

класифікацію та групи документів;

складові процеси управління;

різновиди підприємницьких ідей;

• етику ділового спілкування.

Вміти

складати документи різного типу;

організовувати робочий час;

розв’язувати конфлікти;

працювати з інформацією;

планувати робочий процес;

• готуватися до наради на професійному рівні.

Бажаєте навчатись?

Індивідуальне навчання

2800

Групове навчання

4200